Az EFOP-1.3.7-17-2017-00068 „Missziós összefogás a Balassagyarmati Református Egyházközségben”projektben olyan közösségfejlesztő és hátránykompenzációs tevékenységcsomag összeállítása és megvalósítása történt meg, amelyen keresztül csökken az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés a térségben, nő a lakosság társadalmi részvétele, aktivitása, erősödik a társadalmi kohézió.

Nemrégiben véget ért a Missziós összefogás a Balassagyarmati Egyházközségben. A projektben található különböző komplex tevékenységek hatása nem csak a megvalósítás ideje alatt, de hosszú távon is szolgálja a célcsoportok lelki egyensúlyát, önérdekérvényesítő képességét, a társadalmi együttélés hatékonyságát, valamint csökkenti a hátrányos megkülönböztetést. Projektünk fontos részét képezi továbbá, hogy az általunk összegyűjtött információk, tanácsok, jó gyakorlatok hosszú távon szolgálják a célcsoporttagokat, a helyi szakembereket és a térség valamennyi lakosát. Megvalósultak nagyrendezvények, mint a Szórványnap, amely két alkalommal került megrendezésre, és az összetartást, és elmélyítette a résztvevők közti kapcsolatot. A gyermekek részt vehettek napközis táborban, vagy a három alkalommal megrendezett Családi délutánon, ahová hátrányos helyzetű családokat vártunk. Ezeken több, mint százan vettek részt. Havi szinten folytak a Bibliaórák és a Házaspári kör, amire rendszeresen jártak olyan fiatalok, akik családalapítás előtt állnak. A több alkalommal megrendezett Művészeti esteken helyi művészek előadását élvezhette a közönség. A havonta megrendezett Filmklub célja volt, hogy érzékenyítse mind a fiatal, mind az idősebb résztvevőket, különösen a hátrányos helyzetűek problémáinak megértésére.

A projekt az Európai Unió támogatásával Magyarország Kormányának társfinanszírozásával valósult meg.