Ipolyinfo.com okostelefonon is!

Jöhet a víz

Véget   ért   a   szinte   a   falu   egészét   érintő   csapadékvíz   rendszer   fejlesztése   Érsekvadkerten.   A beruházás elsősorban a meglévő létesítmények felújításából és korszerűsítéséből állt.

A települési önkormányzat 200 millió forintot nyert elsősorban a Vadkerti patak medrének helyreállítására, illetve a földárkok burkolttá történő alakítására, továbbá az átereszek és a kapubejárók felújítására. A külterületi részeken kitisztították a patak medrét. A zárt csatornákat is felújították, és ott ahol szükséges volt,   újakat   is   építettek.   A   patak   külterületi   részén   a   egyes   szakaszokon   az   iszapot   is   eltávolították   a mederből. Előfordult olyan patakszakasz is, ahol a mederszelvény bővítését is elvégezték annak érdekében, hogy a lezúdúló csapadékvíz minél gyorsabban folyhasson tovább.

wifi promo